Desert (en preparació)

Shakuhachi amplificat i orquestra (2.0.2.1.-0.2.2.1.-3 perc.-arp.-cel.-12.12.10.8.6.)
23 minuts

Estrena
14, 15 i 16 de juny de 2019
Horacio Curti, shakuhachi
Orquesta Nacional de España. Paolo Bressan, director
Auditorio Nacional de Música. Madrid


Encàrrec
Orquesta Nacional de España amb motiu de la commemoració del II centenari del Museo Nacional del Prado
Més informació